Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2011

jumika
Nie mogę patrzeć na ludzi. Budzą we mnie negatywne emocje. Chyba naprawdę ich nienawidzę. Nie, nie napiszę 'pieprzyć to', gdyż tego nie da się pieprzyć. Muszę tu siedzieć. Muszę tu być, żyć. A już nie chcę. Nie mogę. Raczej nie umiem. Nie wiem czy chcę umieć. Nie wiem czy tego potrzebuję. Nie wiem czy jeszcze czegokolwiek potrzebuję.

December 26 2010

jumika
3077 d063 500
Reposted fromdaveed daveed
jumika
2847 8695
Reposted fromlowlife lowlife viafragles fragles
jumika
6782 464b 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafragles fragles
jumika
jumika
jumika
Przytulanie wytwarza hormony szczęścia, które powodują zanik agresji interpersonalnej i spowalniają proces starzenia się komórek. Przytulisz mnie?
— from somewhere in the unending space
Reposted fromartbylittlea artbylittlea viafragles fragles
jumika
4711 6ad4
Reposted fromrainbows rainbows viafragles fragles
jumika
3187 8de0 500
Reposted fromfragles fragles

December 14 2010

jumika
5627 99f5
Reposted fromblok blok
jumika
każdego dnia zostaję własnym mistrzem świata ulicznej cierpliwości. idę wolno za kimś, a powinienem krzyczeć "no ruszaj się, kurrwaaa!" albo co najmniej wyjechać z bara/łokcia i mruknąć "...aszam".
w samochodzie to nigdy nie działa. wrzeszczę jak opętany. na pieszych, rowerzystów, motocyklistów, tych na skuterkach, i w ogóle na wszystkich.
— Jasiek
Reposted fromPunkroc Punkroc
jumika
jak już masz mnie zostawić,
to zostaw mnie pod sklepem. najlepiej monopolowym. inne zostawianie mnie nie interesuje
Reposted fromkyte kyte
jumika
poza tą małą chwilą słabości teatralnie mnie to jebie.
— znalezione
Reposted fromcefuj cefuj

December 12 2010

jumika
Reposted fromaltair altair
jumika
Reposted fromaltair altair
jumika
Reposted fromaltair altair
jumika
Reposted fromaltair altair
jumika
Reposted fromaltair altair
jumika
Reposted fromaltair altair
jumika
Reposted fromaltair altair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl